Foreldre

Å gå i skolekorpset er en morsom og stimulerende fritidsaktivitet som involverer både barn og voksne. Støtte og interesse fra foreldrene er svært betydningsfullt.

Disse rådene kan være gode å følge for at musikantene skal lykkes med både trivsel og musikalsk framgang i korpset:

  • Sørg for at musikanten øver, helst litt hver dag.
  • Finn et passende, fast sted til instrumentet hjemme. Instrumentet er dyrt og må behandles med omtanke.
  • Møt fram til konserter, dugnader, møter og liknende.
  • Støtt musikanten i vanskelige perioder – når en kneik skal overvinnes.
  • Gi ros og oppmuntring.
  • Ingen kan unnværes verken på øvelser eller konserter. Korpset er et lagspill som ikke vil fungere dersom et instrument uteblir.
  • Kontakt styret dersom du lurer på noe.

Gi melding til dirigent/instruktør hvis musikanten ikke kommer.

Hold deg oppdatert med nettsidene våre og sjekk aktivitetskalenderen ofte. Du kan også abonnere på oppdateringer via vår facebook-side.

Som forelder har du også ansvar for at uniformen passer og er i god stand. Mer informasjon om uniform finner du her.

VI HÅPER DU VIL STIKKE INNOM PÅ ØVELSENE AV OG TIL. KAFFEN ER ALLTID KLAR!

Nylund skolekorps har fast jobb som tilsynsvakt på skolen mellom kl. 17.00 og 20.00. Dette gir korpset en stabil inntekt –  og det er viktig at alle gjør en god jobb. Det blir satt opp ca 3 kvelder om høsten og 3 kvelder om våren.

En oppdatert versjon av tilsynskalenderen finner dere i appen “Spond”. Ta kontakt med styret for å få tilgang.

Dugnad / bydelsavis

Korpset får en del henvendelser om forskjellige typer dugnader. Som oftest er det flytting og pakking av forskjellig som skal leveres/sendes ut. En fra styret er ansvarlig for dugnadene og vil kontakte korpsfamiliene for å få med folk. På noen av dugnadene kan musikantene også være med og vi får en fin kontakt mellom musikanter og foreldre.

 

Følg med på aktivitetskalenderen for å få vite når bydelsavisen deles ut.