Foreldre

Å gå i skolekorpset er en morsom og stimulerende fritidsaktivitet som involverer både barn og voksne. Støtte og interesse fra foreldrene er svært betydningsfullt.

Disse rådene kan være gode å følge for at musikantene skal lykkes med både trivsel og musikalsk framgang i korpset:

  • Sørg for at musikanten øver, helst litt hver dag.
  • Finn et passende, fast sted til instrumentet hjemme. Instrumentet er dyrt og må behandles med omtanke.
  • Møt fram til konserter, dugnader, møter og liknende.
  • Støtt musikanten i vanskelige perioder – når en kneik skal overvinnes.
  • Gi ros og oppmuntring.
  • Ingen kan unnværes verken på øvelser eller konserter. Korpset er et lagspill som ikke vil fungere dersom et instrument uteblir.
  • Kontakt styret dersom du lurer på noe.

Gi melding til dirigent/instruktør hvis musikanten ikke kommer.

Hold deg oppdatert med nettsidene våre og sjekk aktivitetskalenderen ofte. Du kan også abonnere på oppdateringer via vår facebook-side.

Som forelder har du også ansvar for at uniformen passer og er i god stand. Mer informasjon om uniform finner du her.

VI HÅPER DU VIL STIKKE INNOM PÅ ØVELSENE AV OG TIL. KAFFEN ER ALLTID KLAR!

Se tilsynsvaktliste her (oppdatert 10. mars 2017)

 

Alle foresatte må delta i tilsynsvaktordningen på Nylund skole. En i styret er ansvarlig for tilsynsvaktordningen, om må kontaktes om det er problemer. Ellers kan dere bytte vakter innbyrdes.

Nylund skolekorps har fast jobb som tilsynsvakt på skolen mellom kl. 17.00 og 20.00. Dette gir korpset en stabil inntekt –  og det er viktig at alle gjør en god jobb. Det blir satt opp ca 3 kvelder om høsten og 3 kvelder om våren.

Aspirantforeldre trenger ikke sitte vakt om høsten og blir ikke satt opp før etter jul.

Det er viktig å fylle ut timelistene – når dere kommer og når dere går – så vil den ansvarlige fra styret sende timelistene til skolen. Etter endt vakt skal mappen leveres videre til neste på vaktlisten.

Se kalender lenger oppe på siden.

Vakttabellen blir satt opp for et halvt år om gangen og denne kommer hjem til alle familiene. Her er det en egen tilsynsvaktmappe og nøkkel. I permen dere får er det utarbeidet egne instrukser for tilsynsvakten og les denne nøye.

Dugnad / bydelsavis

Korpset får en del henvendelser om forskjellige typer dugnader. Som oftest er det flytting og pakking av forskjellig som skal leveres/sendes ut. En fra styret er ansvarlig for dugnadene og vil kontakte korpsfamiliene for å få med folk. På noen av dugnadene kan musikantene også være med og vi får en fin kontakt mellom musikanter og foreldre.

 

Følg med på aktivitetskalenderen for å få vite når bydelsavisen deles ut.