Om oss

Nylund skolekorps er blant de beste janitsjarskolekorpsene i Stavanger/Rogaland, og de som er med synes det er kjekt å spille.

Nylund Skolekorps på 1950-tallet.

Korpset er det tredje eldste korpset i byen. Det ble startet i 1925.

Styret er ansvarlig for driften av korpset og er korpsets ledelse.

Dirigenten er kunstnerisk leder i korpset. Det er blant annet dirigenten som har ansvaret for at instrumentet du får, er det som passer best til deg.

Har du lyst til å bli med? Nylund skolekorps ønsker alltid nye medlemmer velkommen. Ta kontakt med oss i dag!

Første året du er med er du aspirant og spiller i aspirantkorpset.

I juniorkorpset går du 2 år og der får du være med på egne konserter.

Etter tre år kommer du over i seniorkorpset. Vi synes det er flott å høre på dere alle sammen. Spesielt gøy er det når det låter bra, og når alle er fornøyde. Det er derfor viktig at du og alle de andre øver litt hver dag, slik at du er godt forberedt når du møter til øvelse. Du vil også se at det blir kjekkere når du klarer å følge med.

Med denne hobbyen får du mange nye venner. Noen er eldre og noen er yngre enn deg. Det er viktig at vi har det fint når vi er sammen, og derfor må vi hjelpe hverandre og ta hensyn til at vil ikke er helt like.

Ikke bare en hobby

Å spille i skolekorps byr på tilhørighet og kameratskap. Gjennom deltakelse i en gruppe der alle er avhengige av hverandre for å oppnå et godt resultat, utvikles også evnen til å respektere og ta hensyn til hverandre på demokratisk og medmenneskelig vis.

Spilling i skolekorps bidrar til å øke både selvstendighet samarbeidsevne og evne til å ta ansvar – noe som hjelper ungene i andre sammenhenger også, ikke minst på skolen – og senere, i arbeidslivet.

Forskning viser at regelmessig, systematisk øving på et musikkinstrument øker oppfatningsevnen gjennom både synet og hørselen, samtidig som konsentrasjon og koordinasjon forbedres vesentlig. Dette har en stor overføringsverdi i forhold til andre fag og aktiviteter, særlig lesing, skriving og matematikk.

Organisasjon

Nylund skolekorps ble stiftet i 1925 og er tilsluttet Norges Musikkorps Forbund, med tilhørighet NMF Rogaland.

Vi tar opp medlemmer fra 3. klasse:
Aspirant: 1 år
Junior: 2 år (kan forkortes dersom man gjennom regelmessig øving raskere når et tilfredsstillende høyt nivå)
Senior: Hovedregelen er at en kan være musikant til 31. juli det året en fyller 19 år.

Formål

Nylund skolekorps skal legge vekt på musikalske ferdigheter og godt miljø til beste for sine medlemmer.

  • lære å spille / få venner
  • samspill i videste forstand – både faglig/musikalsk og sosialt
  • historisk dimensjon – en del av Storhaugs nettverk siden 1925.

Nylund skolekorps er en organisasjon der alle får være med på sitt nivå, og hvor musikalsk- og sosialt samspill står i fokus.

Oversikt over korpsets resultater i konkurranser