Korpsvakter

Korpsvakten er en fra styret som er tilstede mens korpsene har fellesøvelser. Korpsvakten skal være en støtte og ekstra voksen ressurs for både dirigenter og musikanter.

Dersom du skal melde om fravær fra øvelsen skal du ta kontakt med dirigent og instruktør. Dersom du ikke får gitt disse beskjed kan du ringe eller sende en SMS til korpsvakten.